บริดจสโตน เปิดบ้านต้อนรับ กรมการขนส่งทางบก

เข้าชมโรงงานการผลิตยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ณ บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่งบริดจสโตน เปิดบ้านต้อนรับ กรมการขนส่งทางบก เข้าชมโรงงานการผลิต

ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ณ บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

บริดจสโตน เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร กรมการขนส่งทางบก

[กรุงเทพฯ. 21 มกราคม 2564] เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ส่วนงานการตลาดและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร กรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต ณ โรงงานผลิตยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี และเยี่ยมชมศูนย์บริการยางรถบรรทุกและรถโดยสารภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์บริดจสโตน (Bridgestone Truck Tire Center) ณ ร่วมกิจ รุ่งเรือง ทรัค ดีเทลล์ เพื่อชมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และการบริการที่ครบวงจรจากศูนย์บริการยางรถบรรทุกและรถโดยสาร และในฐานะที่บริดจสโตนเซลส์ ประเทศไทยและกรมการขนส่งบกเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน เราจะส่งมอบการบริการด้านการขนส่งแบบครบวงจรในทั้งในเรื่องยางและการให้บริการ B-Solution ที่ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบดิจิตอลเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การขนส่งไทยเป็นไปด้วยความปลอดภัยในทุกด้านอย่างยั่งยืน

ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดย กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับบริดจสโตนเซลส์ ประเทศไทย ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งผลให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก มีผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีระบบการทำงานที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในทุกการขนส่ง โดยจากยานพาหนะที่มีการใช้ยางที่มีคุณภาพและมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ จุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งทำให้ระบบการขนส่งไทยมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและต้องสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อันจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ที่ 5 จากขวา) คุณชไมพร โชติมาโนช ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกและ

(ที่ 6 จากซ้าย) คุณ นิสิตา ศิรธรานนท์ ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

เกี่ยวกับ บริดจสโตน

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น  มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 51  ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปีพ.ศ. 2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality)