บริดจสโตน คว้ารางวัล Business Partner Award 2022 (Platinum Award) จากไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะคู่ค้าที่มุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าความยั่งยืนสู่สังคม

บริดจสโตน คว้ารางวัล Business Partner Award 2022 (Platinum Award)
จากไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะคู่ค้าที่มุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าความยั่งยืนสู่สังคม

คุณสุนทร ดอกดวง ผู้จัดการส่วนงานอาวุโส ส่วนงานการดำเนินธุรกิจยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด   เป็นตัวแทนรับรางวัล Business Partner Award 2022 ประเภทรางวัล Platinum Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
คุณสุนทร ดอกดวง ผู้จัดการส่วนงานอาวุโส ส่วนงานการดำเนินธุรกิจยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับรางวัล Business Partner Award 2022 ประเภทรางวัล Platinum Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

[กรุงเทพฯ] (12 ตุลาคม 2565) – บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณสุนทร ดอกดวง ผู้จัดการส่วนงานอาวุโส ส่วนงานการดำเนินธุรกิจยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เป็นตัวแทนรับรางวัล Business Partner Award 2022 ประเภทรางวัล Platinum Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงาน TSCN Business Partner Conference 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ จากความมุ่งมั่น
ใน "เจตจำนง" และ "กระบวนการทำงาน" ของบริดจสโตนที่เชื่อมโยงกับพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และลูกค้า เพื่อส่งมอบคุณค่าความยั่งยืนแก่สังคมผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชั่นด้านการเดินทาง และกิจกรรมต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริดจสโตน ได้รับการยอมรับจากไทยเบฟเวอเรจในฐานะบริษัทคู่ค้าที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานซึ่งให้ความสำคัญและตระหนักถึง “ความยั่งยืน” ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการขาย อาทิ “การให้บริการยางหล่อดอกเรเดียล” ซึ่งบริดจสโตน
มุ่งมั่นตั้งใจสร้างคุณค่าต่อเนื่องจากการใช้ยางให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีการใช้นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อทำให้โครงยางเดิม
นำกลับมาใช้งานได้อีก ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าการผลิตยางใหม่ทั้งหมด และโครงการ “No Single - Use Plastics” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเกิดการเรียนรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะพลาสติก
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมจัดทำถังแยกขยะตามประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้บริดจสโตนยังเป็นองค์กรที่ยืนหยัดด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์จนได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของตลาดยางรถยนต์ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นเพื่อตอบทุกโจทย์ของสังคมแห่งการเดินทาง การันตีด้วย “ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม” ด้านคุณภาพสินค้า การจัดส่ง ระบบการซื้อขาย ความยั่งยืน และโครงการต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ไทยเบฟเวอเรจได้กำหนดไว้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริดจสโตนด้วยการบริหารงานภายใต้ “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่ตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและลูกค้าที่หลากหลาย และการดำเนินงานซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการเติบโตอย่างยั่งยืน
ไปด้วยกันกับไทยเบฟเวอเรจ

รางวัล Business Partner Award 2022 ประเภทรางวัล Platinum Award จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
รางวัล Business Partner Award 2022 ประเภทรางวัล Platinum Award จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับ บริดจสโตน ประเทศไทย

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนพร้อมนำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงสุด และสำหรับประเทศไทย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด คือหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้า จัดจำหน่าย และทำการตลาดยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า, ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่มาพร้อมกับคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในประเทศ เพื่อการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้า บริดจสโตนมุ่งมั่นพัฒนาการเดินทาง, การใช้ชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของการเดินทางให้ยั่งยืน