บริดจสโตนรับรางวัล Business Partner Award 2023 (Silver Award) จากไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะพันธมิตรที่มุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าความยั่งยืนสู่สังคม พร้อมประกาศเจตนารมณ์สู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในงาน Sustainability Expo 2023

คุณชัยพันธ์ วงแก้วเจริญ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจผู้ใช้ปลายทางโดยตรง บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัล “Business Partner Award 2023 ประเภทรางวัล Silver Award” จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

[กรุงเทพฯ] (19 ตุลาคม 2566) – บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณชัยพันธ์ วงแก้วเจริญ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจผู้ใช้ปลายทางโดยตรง เป็นตัวแทนรับรางวัล “Business Partner Award 2023 ประเภทรางวัล Silver Award” จากคุณทรงวิทย์ ศรีธรรม ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจเบียร์ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงาน ThaiBev Business Partner Award 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ นับเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับบริษัทคู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อเติบโตในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจของบริดจสโตนที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นทั้งด้านคุณภาพ การค้า การส่งมอบ ความยั่งยืน และการพัฒนาโครงการ ตามเกณฑ์ ที่ไทยเบฟเวอเรจได้กำหนดไว้ และจากความมุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าความยั่งยืนสู่สังคมไปด้วยกันกับไทยเบฟเวอเรจ บริดจสโตนได้รับรางวัล Business Partner Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จนถึงปัจจุบัน 

รางวัล “Business Partner Award 2023 ประเภทรางวัล Silver Award”

พร้อมกันนี้บริดจสโตนยังได้เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทและนำเสนอโซลูชั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู่สังคมการเดินทางผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชั่น ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริดจสโตนด้วยการบริหารงานภายใต้ “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” ตลอดห่วงโซ่คุณค่าซึ่งเชื่อมโยงกับพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และสังคม  

คุณอรรถพล แพรพริ้วงาม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานความยั่งยืน บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ในงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ด้านคุณอรรถพล แพรพริ้วงาม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานความยั่งยืน บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด กล่าวในงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) ว่า “บริดจสโตนมุ่งดำเนินธุรกิจโดยให้ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในนโยบายบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้าในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2050  เพื่อผลลัพธ์ความสำเร็จด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและส่งมอบทรัพยากรให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต เราดำเนินธุรกิจผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1.การสนับสนุนและมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน และการได้รับใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียนเพื่อรับรองการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RECs) 2.การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการมุ่งพัฒนานวัตกรรมยางรถยนต์รักษ์โลก และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยางหล่อดอกซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการลดใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตยางรถบรรทุกเพื่อทำให้โครงยางเดิมนั้นนำกลับมาใช้งานได้อีก ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.การดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสังคมด้านการเดินทางอย่างยั่งยืน เช่น การส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนนแก่โรงเรียนต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนทุกชีวิตไปสู่จุดหมายการเดินทางได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการดำเนินงานส่วนหนึ่งด้านความยั่งยืนของบริดจสโตน และเรายั่งคงร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคม ตลอดจนยกระดับความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศต่อไป”

บรรยากาศในงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023)

เกี่ยวกับ บริดจสโตน ประเทศไทย

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนพร้อมนำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงสุด และสำหรับประเทศไทย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด คือหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้า จัดจำหน่าย และทำการตลาดยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า, ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่มาพร้อมกับคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในประเทศ เพื่อการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้า บริดจสโตนมุ่งมั่นพัฒนาการเดินทาง, การใช้ชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของการเดินทางให้ยั่งยืน