อะไรคือสิ่งที่คุณต้องรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีระบุความเร็วยาง

ความรู้เรื่องยาง | ความรู้ทั่วไปสำหรับผู้ใช้รถยนต์

ยางรถยนต์รุ่นใหม่จะมีข้อมูลดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วยางที่บ่งบอกถึงสมรรถนะของยาง กล่าวได้ว่าเป็นสมรรถนะความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถรับได้ก่อนที่จะไม่สามารถทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้ การให้คะแนนสัญลักษณ์ความเร็วยางไม่ได้หมายความว่ารถจะได้รับการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความเร็วสูงสุดที่ยางมีขีดความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือขึ้นอยู่กับสภาพถนน

คุณจะสามารถหาดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วยางได้อย่างไร

หากคุณสงสัยว่ายางรถยนต์ของคุณมีดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วเท่าไร คุณสามารถศึกษาได้จากที่คู่มือประจำรถ หรือดูได้ที่บานประตูด้านข้างคนขับ หรือข้างฝาถังเติมน้ำมัน หรือภายในช่องเก็บของฝั่งคนนั่ง – ทุกที่แสดงรหัสการใช้ยางที่เหมาะสมสำหรับรถของคุณการหาดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วยาง สามารถหาได้ง่ายจากตัวอักษรยางรถยนต์สุดท้ายในรหัสขนาดของยาง ตัวอย่างเช่น ในยางรถยนต์ขอบ 16 นิ้ว รหัสยาง “205/60R16 82S”  S คือ อัตราความเร็ว หากต้องการดูรหัสขนาดยางสำหรับยางที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันสามารถดูที่แก้มยาง ดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วของยางแต่ละชนิดต้องตรงกับที่ผู้ผลิตแนะนำเสมอโปรดจำไว้ว่าดัชนีระบุสัญลักณ์ความเร็วยางไม่ใช่ความเร็วที่ใช้แนะนำในการเดินทาง อัตราดังกล่าวเป็นความเร็วที่เกือบจะเกินขีดจำกัดของความเร็วสูงสุดบนทางหลวง ซึ่งไม่มีผู้ผลิตยางรถยนต์หรือผู้ผลิตรถยนต์ไหน แนะนำให้ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

การกำหนดค่าดัชนีระบุความเร็ว

การจัดค่าดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วเป็นผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยจำลองความเร็วและน้ำหนักบรรทุก การที่จะได้รับค่าดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วใด ๆ ยางนั้นต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะ แสดงให้เห็นว่าสามารถรองรับความเร็วได้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องผ่านการควบคุมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและสามารถรักษาความเร็วตามกำหนดในระหว่างการทดสอบ

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือ ต้องจำไว้ว่าห้องทดลองไม่สามารถจำลองสถานการณ์ได้ทุกอย่าง การพิจารณาการให้คะแนนดัชนีระบุความเร็วของยาง เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่ควบคุมได้ (เช่น การเติมลมยางหรือลมยางไนโตรเจนที่เหมาะสม การขับรถที่เหมาะสม การใช้งานในสภาพอากาศที่ดี เป็นต้น)

ระบบประเมินดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วยาง (สิ่งแปลก ๆ และ ความไม่ปกติที่น่าสนใจ)

ระบบประเมินดัชนีระบุความเร็วยาง ใช้ตัวอักษร A ถึง Z แต่ละตัวอักษรยางรถยนต์สอดคล้องกับความเร็วที่ระบุ โดยทั่วไปความเร็วดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามอันดับความก้าวหน้าตามลำดับตัวอักษร เช่น ยางที่ได้รับการจัดอันดับ L เหมาะสมสำหรับความเร็วที่ต่ำกว่ายางที่รับการจัดอันดับเป็น N

ระบบประเมินดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วก็ไม่ได้ไม่มีเรื่องแปลก ตัวอย่างเช่น ระบบของยุโรป กำหนดให้ไมล์ต่อชั่วโมงสูงสุด แต่ความแปลกก็คือ การกำหนดค่าดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วโดยใช้ ตัวอักษร "H" ซึ่งควรจะปรากฏขึ้นหลังตัวอักษร "G" แต่กลับเป็นค่าระบุความเร็วที่อยู่ระหว่าง "U" และ "V" แทน

การใช้ค่าประเมินดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วยางที่น่าสนใจ จะรวมถึง

  • การใช้ค่าประเมินดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วยางที่น่าสนใจ จะรวมถึงไม่มีการใช้ค่าประเมินดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วยางด้วยตัวอักษร I O และ X ขณะเดียวกันบางที่ก็ไม่ใช้ ค่าประเมินดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วยางด้วยตัวอักษร P
  • ค่าประเมินดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วยางระดับต่ำสุด ปกติจะแสดงเป็น "A" และตามด้วยตัวเลข เช่น A1, A2, A3 เป็นต้น
  • ยางบางรุ่นมีดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วด้วยตัวอักษร W หรือ Y แต่ผู้ผลิตยางรถยนต์อาจใส่คำว่า Z ลงในคำอธิบายแทน (ดูที่ข้อมูลรหัสยาง จะเป็นอักษรยางรถยนต์ที่ปรากฏอยู่ระหว่างอัตราส่วนกับเส้นผ่าศูนย์กลาง)

เมื่อมีการพัฒนาระบบการจัดดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วขึ้นครั้งแรก อัตราความเร็วสูงสุดแบบไม่จำกัด กำหนดด้วยตัวอักษร V ซึ่งหมายถึงยางที่สามารถทำความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่หลังจากนั้น ผู้ผลิตสามารถผลิตยางที่มีสมรรถนะมากขึ้น และสามารถใช้ความเร็วได้เกินกว่า 240  กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงใช้ตัวอักษร V แทนดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วสูงสุดสำหรับ 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้ตัวอักษร W และ Y แทนดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วที่มากขึ้น

แผนภูมิการของดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วจำนวนมากยังใช้ตัวอักษร Z เพื่อระบุว่าความเร็วมากกว่า 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้ผลิตบางรายเพิ่มตัวอักษร Z ตรงกลางของรายละเอียดระบุขนาดยาง โดยที่ยางนั้นมีดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วในอัตราของตัวอักษร W หรือ Y และถ้ายางมีดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วเกิน 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้ผลิตมักจะใช้ตัวอักษร Z ในคำอธิบายข้อมูลยางตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

แผนภูมิการจัดอันดับดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วของยางทั่ว ๆ ไป

อัตราดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณจะพบสำหรับรถยนต์ทั่วไป เริ่มต้นด้วยความเร็วสูงสุดที่ 190 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การระบุด้วยตัวอักษรยางรถยนต์ คือการจัดอันดับอัตราดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วแต่ละประเภทจะสอดคล้องความเร็วที่ระบุ

ตารางยาง

 

ดัชนีอัตราความเร็ว T

ดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วสูงสุด 190 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คุณจะพบตัวอักษร T สำหรับรถครอบครัวและรถมินิแวน

ดัชนีอัตราความเร็ว H

หากคุณจำได้ ตัวอักษร H จะไม่ปรากฏขึ้นหลังตัวอักษร G แต่กลับเป็นค่าระบุความเร็วที่อยู่ระหว่าง U และ V ซึ่งหมายถึง ดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วสูงสุด 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยปกติจะระบุสำหรับรถสปอร์ตและรถสองประตู ตั้งแต่แรกระบบการให้ค่าดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วระบุว่า H หมายถึง “High Performance (สมรรถนะสูง)” ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงยังคงใช้ดัชนีนี้แทนค่าความเร็วสูงจนทุกวันนี้

ดัชนีอัตราความเร็ว V

จากเดิมอัตราความเร็วสูงสุดของสมรรถนะยาง กำหนดด้วยตัวอักษร V  แทนค่าดัชนีสัญลักษณ์ความเร็วสูงสุด 240  กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่านั้น แต่ในปัจจุบันกลับหมายถึงค่าความเร็วสูงสุด 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น ไม่เกินกว่านี้

ดัชนีอัตราความเร็ว W

ปัจจุบันมีการเพิ่มดัชนีกำหนดความเร็วของยางใหม่ ด้วยตัวอักษร W แทนค่าความเร็วสูงสุดที่ 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ดัชนีอัตราความเร็ว Z

ตัวอักษร Z มีความหมายพิเศษแตกต่าง โดยมักหมายถึงยางรถยนต์ประสิทธิภาพสูงเช่น ยางรถสปอร์ต ซึ่งตัวอักษร Z อาจปรากฏอยู่ตรงกลางของข้อมูลขนาดยางเมื่อเป็นเช่นนี้ จะหมายถึงการแสดงค่าความเร็วสูงสุด ทั้งค่ามากกว่า 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ ซึ่งความเร็วดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสมรรถนะที่ระบุเฉพาะของยาง สามารถติดต่อผู้ผลิต เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับยางที่ระบุตัวอักษร Z ซึ่งผู้เป็นเจ้าของรถสปอร์ตจะพบดัชนีอัตราความเร็วเช่นนี้ มากกว่าเจ้าของรถครอบครัว เลือกดัชนีอัตราความเร็วของยางที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตรถยนต์ของคุณเสมอ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ายางทั้ง 4 เส้นมีดัชนีกำหนดความเร็วของยางเดียวกัน ดัชนีกำหนดความเร็วของยางขึ้นอยู่กับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการภายใต้สภาวะควบคุมเฉพาะ ถึงแม้ว่าการทดสอบเหล่านี้เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพบนท้องถนนภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว แต่โปรดจำไว้ว่าการขับขี่ในชีวิตจริงจะไม่เหมือนกับเงื่อนไขการทดสอบทั้งหมด

หากสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดูแลยางของคุณหรือเคล็ดลับที่มีประโยชน์ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คุยเรื่องยาง และ คลินิกยาง