วิธีการอ่านรหัสและตัวเลขบนยาง

ความรู้เรื่องยาง | ความรู้ทั่วไปสำหรับผู้ใช้รถยนต์

การเลือกยางรถยนต์ที่ถูกต้องมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยโดยรวมของรถยนต์คุณ การเลือกยางรถยนต์ควรเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานและความชอบในการตอบสนองรวมทั้งการควบคุมในการขับขี่ ควรรู้ว่าขนาดยางประเภทไหนที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ของคุณจะได้เลือกได้อย่างเหมาะสมในเวลาที่ต้องการซื้อยางรถยนต์

ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกยางรถยนต์ที่เหมาะสมหาได้โดยง่ายทันทีจากคู่มือประจำรถ หรือบางแห่งที่ระบุในรถยนต์ของคุณ ถ้าคุณรู้ว่าขนาดที่เหมาะสมกับรถของคุณคือขนาดไหน และต้องการเลือกรุ่นยางรถยนต์บริดจสโตนสำหรับรถของคุณ ตรวจสอบที่ แคตตาล็อคยางรถยนต์

การตรวจสอบขนาดยางว่าเหมาะสมหรือไม่ นอกจากจะดู ความกว้างหน้ายาง เส้นผ่าศูนย์กลางของยางแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีก คือ ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็วของยางก็เป็นส่วนสำคัญในการเลือกยางรถยนต์ที่เหมาะสมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นยางรถขอบ 15 นิ้ว ยางรถขอบ 17 นิ้ว หรือ ยางรถยนต์ขอบ 18 นิ้ว

เราจะหาขนาดยางได้ที่ไหน

ไม่ว่าคุณจะขับรถอะไร ในการเลือกยางรถยนต์หาข้อมูลยางที่แนะนำโดยผู้ผลิตนั้นง่ายที่สุด โดยคุณสามารถหาได้จากคู่มือประจำรถ

ไม่ต้องกังวลถ้าหากคุณไม่มีคู่มือประจำรถ คุณสามารถหาได้จากที่อื่น ดังต่อไปนี้

  • บานประตูด้านข้างคนขับ
  • ช่องเก็บของด้านหน้า
  • บริเวณฝาถังเติมน้ำมัน


สมมุติว่ายางปัจจุบันที่คุณติดตั้งอยู่เหมาะสมแล้ว คุณสามารถหาข้อมูลขนาดยางจากแก้มยาง ไม่ว่าคุณจะหาขนาดยางของคุณจากที่ไหนก็ตาม คุณต้องเข้าใจรหัสตัวอักษรและตัวเลขของยางรถยนต์เช่นกัน

การอ่านรหัสและตัวเลขบนยางรถยนต์

เรามาดูกันว่าในการเลือกยางรถยนต์ รหัสตัวอักษรหรือตัวเลขบนยางรถยนต์มีความหมายว่าอะไร ยกตัวอย่างเช่น: 225/70/R16 91S


ข้อมูลบนแก้มยาง ตัวอักษร "P" และ "LT" 

สำหรับรถยนต์ส่วนใหญ่คุณจะเห็นตัวอักษร P ก่อนที่จะตามด้วยตัวเลข เช่น P225/70R16 91S ตัวอักษร P ได้ถูกกำหนดโดย สมาคมยางและกะทะล้อ (the Tyre and Rim Association) ซึ่งกำหนดสำหรับยางรถยนต์นั่ง เป็นสัญลักษณ์ว่ายางประเภทนี้ถูกออกแบบสำหรับใช้กับยางรถยนต์นั่ง รวมถึงยางรถตู้ขนาดเล็ก รถอเนกประสงค์ และรถปิคอัพ และหากคุณเห็นอักษร LT แทนอักษร P หมายถึง สัญลักษณ์นี้ถูกออกแบบสำหรับใช้กับยางรถปิคอัพ นอกจากนี้ ตัวอักษร LT-metric สมาคมยางและกะทะล้อ (the Tyre and Rim Association) กำหนดว่า หมายถึง สัญลักษณ์นี้ถูกออกแบบสำหรับใช้กับยางรถบรรทุกหนักและรถพ่วง

ในทำนองเดียวกันตัวอักษร T ย่อมาจากคำว่า "Temporary (ชั่วคราว)" อันหมายถึงยางอะไหล่ของคุณ หากคุณเห็นคำว่า ST หมายถึง ยางสำหรับรถพ่วงพิเศษ

ความกว้างของยาง

ตัวเลขบนยางรถยนต์ตัวแรกมีความหมายคือ ความกว้างของขนาดยาง โดยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร เช่น: P225/70R16 91S

ความกว้างของยางหมายถึง ระยะที่วัดจากแก้มยางด้านหนึ่งไปสู่แก้มยางอีกด้านหนึ่ง โดยไม่รวมความสูงของตัวหนังสือ สัญลักษณ์ หรือส่วนอื่น ๆ ที่ยื่นออกจากแก้มยาง และวัดในขณะที่เติมลมยางหรือลมไนโตรเจนตามมาตรฐาน (อ้างอิงมาตรฐาน UNECE R30*) ดังนั้น ยางที่ใช้สัญลักษณ์ว่า P225 หมายถึงยางที่มีความกว้างจากแก้มยางด้านหนึ่งไปสู่แก้มยางอีกด้านหนึ่งประมาณ 225 มิลลิเมตร 

 

อัตราส่วนขนาดล้อรถ

ตัวเลขบนยางชุดต่อไปที่คุณจะเห็นต่อจากความกว้างของยางแล้ว คือ อัตราส่วนระหว่างความสูงกับความกว้างของยาง เพื่อความสะดวกในการเรียก จึงทำให้เป็นจำนวนเต็ม โดยการคูณด้วย 100 แล้วเรียกว่า ซีรี่ส์ ถ้าอัตราส่วนของขนาดยางเท่ากับ 70 หมายความว่ายางสูงเป็น 70% ของความกว้างสำหรับยางที่มีอัตราส่วนขนาดยางต่ำ เช่น 45 ซีรีส์ โดยปกติจะมีสมรรถนะในการเกาะถนนดีกว่ายางที่มีซีรีส์สูง เช่น ซีรีส์ 55

โครงสร้างยางรถยนต์

หลังนั้นจากอัตราส่วนของยางจะเป็นตัวอักษรบนยางที่บ่งบอกถึงประเภทของการโครงสร้างภายในที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของยาง สัญลักษณ์ P225/70R16 91S ซึ่งคุณจะพบตัวอักษร 2 แบบที่ระบุประเภทโครงสร้าง คือ

  • R

    – Radial (ยางเรเดียล)

  • โครงสร้างยางเรเดียล คือยางที่มีโครงสร้างเป็นชั้นผ้าใบเส้นลวดพันอยู่รอบยางทำมุมทะแยงกับเส้นรอบวงของยาง
  • D

    – Diagonal or Bias Ply (ยางผ้าใบ)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ

ถัดจากตัวอักษรบอกโครงสร้างของยางจะเป็นตัวเลขบนยางรถยนต์ที่มีความหมายคือ รหัสของเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ หน่วยเป็นนิ้ว เพื่อบ่งบอกถึงว่าขนาดของกะทะล้อที่สามารถใส่ประกอบยางได้ เช่น ยางขนาด P225/70/R16 91S สามารถใส่กับกะทะล้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว หรือเรียกว่า ยางรถยนต์ขอบ 16

ความสามารถในการรับน้ำหนัก

ตัวเลขบนยางถัดมาจะบอกถึงความสามารถในการรองรับน้ำหนักที่ยางสามาถรองรับได้ หน่วยเป็นกิโลกรัม น้ำหนักบรรทุกที่ยางสามารถรองรับได้เมื่อเติมลมยางเต็มที่: P225/70/R16 91S

เราเรียกว่าดัชนีการรับน้ำหนัก ซึ่งตัวเลขไม่ได้แสดงถึงน้ำหนักกี่กิโลกรัมที่สามารถรองรับได้ แต่ตัวเลขแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีรับน้ำหนักกับความสามารถในการรับน้ำหนักของยางแต่ละเส้น เริ่มต้นที่ 60 ถึง 179 ตัวเลขแสดงถึงความสามารถในการรับน้ำหนักตั้งแต่ 250 ถึง 7750 กิโลกรัม

ดัชนีระบุความเร็วยาง

ตัวเลขบนยางรถยนต์ตัวสุดท้ายแสดงถึงดัชนีระบุความเร็วยางซึ่งระบุ P225/70/R16 91S ดัชนีการรับน้ำหนัก แสดงถึงความสามารถในการรับน้ำหนัก ดัชนีระบุความเร็วยางแสดงถึงความสามารถในการใช้ความเร็วสูงสุดที่ยางมีขีดความสามารถ โดยทดสอบภายในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน

ยกตัวอย่างเช่น ยางที่มีดัชนีระบุความเร็วยางเท่ากับ S สามารถใช้อัตราความเร็วได้สูงสุด 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ยางที่มีอัตราความเร็วเท่ากับ R สามารถใช้อัตราความเร็วได้สูงสุด 170 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โปรดจำไว้ว่าในการเลือกยางรถยนต์ ดัชนีระบุความเร็วยางไม่ใช่ความเร็วที่ใช้แนะนำในการเดินทาง แน่นอน คุณต้องปฏิบัติโดยขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ยางที่มีดัชนีความเร็วสูง ย่อมมีสมรรถนะในการยึดเกาะถนนได้ดี การเลือกยางเปลี่ยนทดแทนควรใช้ยางที่มีดัชนีระบุความเร็วยางเช่นเดิมหรือสูงกว่า เพื่อรักษามาตรฐานความสามารถในการทำความเร็วของรถยนต์ หากรถของคุณใช้ยางที่มีดัชนีระบุความเร็วยางที่แตกต่างกัน คะแนนความเร็วที่ “ช้าที่สุด” จะถูกกำหนดให้เป็นดัชนีระบุความเร็วยางนั้น

หากสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดูแลยางของคุณหรือเคล็ดลับที่มีประโยชน์ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คุยเรื่องยาง และ คลินิกยาง